1.
Biel Łucja. Tłumaczenie prawa unijnego a centralne pojęcia przekładoznawstwa. MOaP [Internet]. 2021 Jul. 22 [cited 2021 Sep. 22];22(1(31):105-17. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1802