1.
Biel Łucja. Tłumaczenie prawa unijnego a centralne pojęcia przekładoznawstwa. MOaP [Internet]. 2016 Apr. 23 [cited 2022 Jun. 28];22(1(31):105-17. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1802