1.
Siniawska‑Sujkowska T. Teoria przekładu specjalistycznego w ZSRR i Rosji na tle ogólnej teorii przekładu. MOaP [Internet]. 2016 Aug. 23 [cited 2024 May 25];22(2/32):41-55. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1809