1.
Solová R. Egzamin na tłumacza przysięgłego a normy przekładowe: Na przykładzie kryterium terminologii i frazeologii specjalistycznej w polsko‑francuskich tłumaczeniach tekstów ekonomicznych. MOaP [Internet]. 2021 Jun. 20 [cited 2021 Sep. 21];22(3(33):21-40. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1820