1.
Wołek‑San Sebastian K. Z dziejów kształtowania się normy przekładu toponimów: Przypadek chorwacko‑polski. MOaP [Internet]. 2021 Jun. 20 [cited 2021 Sep. 26];22(3(33):55-68. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1822