1.
Jędrzejko P, Salmeri C. Odpowiedzialność przekładoznawcy, czyli o normatywności i granicach interpretacyjnej swobody tłumacza (przypadek Johna le Carré). MOaP [Internet]. 2021 Jun. 20 [cited 2021 Sep. 22];22(4(34):67-93. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1833