1.
Bibik B. Przekłady starożytnych utworów dramatycznych – w zgodzie czy wbrew normom? Kilka refleksji o tradycji przekładoznawczej w Polsce. MOaP [Internet]. 2021 Jun. 20 [cited 2021 Sep. 26];22(4(34):117-34. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1835