1.
Szumański B. Norma w tłumaczeniu a poczucie utraty – próba psychoanalitycznej refleksji nad doświadczeniem przekładu. MOaP [Internet]. 2021 Jun. 20 [cited 2021 Sep. 22];22(4(34):135-49. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1836