1.
Boguta P. Japonia w polskim przekładzie Diamentowej karocy Borisa Akunina, czyli o problematyce trzeciej kultury w przekładzie literackim. MOaP [Internet]. 2021 Jun. 20 [cited 2021 Sep. 21];21(1(27):57-76. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1841