1.
Pamięta‑Borkowska J. „Przekład jako doświadczenie obcego” w kontekście przekładów literatury fantasy. MOaP [Internet]. 2021 Jul. 22 [cited 2021 Sep. 21];22(2(28):73-87. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1849