1.
Pytlak M. Tłumacz między idiolektami: Kilka uwag na temat dylematów towarzyszących przekładowi mowy postaci operowych. MOaP [Internet]. 2021 Jul. 22 [cited 2021 Sep. 22];22(3(29):85-9. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1862