1.
Białek E. Słów kilka o kolokwializacji w oryginale i przekładzie. MOaP [Internet]. 2015 Nov. 26 [cited 2022 May 25];21(4(30):55-68. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1869