1.
Manasterska‑Wiącek E. Od stylizacji do błędu w przekładzie. MOaP [Internet]. 2015 Nov. 26 [cited 2022 Oct. 1];21(4(30):69-88. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1870