1.
Bednarczyk A. Interdyscyplinarność i przekład – kilka możliwych odpowiedzi. MOaP [Internet]. 2020 Dec. 29 [cited 2022 Jul. 3];26(4 (50):11-30. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/2077