1.
Kaźmierczak M. Obraz Francji w wybranych rosyjskich przekładach "A Sentimental Journey" Sterne’a. MOaP [Internet]. 2020 Dec. 29 [cited 2022 May 18];26(4 (50):113-34. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/2082