1.
Warmuzińska-Rogóż J. Gdy autorka staje się tłumaczką, a tłumaczka autorką: "Le désert mauve" Nicole Brossard w przekładzie Susanne de Lotbinière-Harwood. MOaP [Internet]. 2021 Mar. 15 [cited 2022 May 24];27(1 (51):109-24. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/2605