1.
Sonnenberg-Musiał K. Z japońskiej perspektywy: O wpływach zachodnich w opowiadaniach Rintarō Moriego (Ōgaia). MOaP [Internet]. 2022 Dec. 18 [cited 2024 Apr. 14];28(4(58):127-39. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/4836