1.
Lewicki R. O precyzji pojęć przekładoznawczych. MOaP [Internet]. 2023 Apr. 6 [cited 2024 Jun. 18];29(1/59):9-22. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/4949