1.
Bukowski P de B. Między słowem a obrazem: O okładkach Jana Bukowskiego jako przekładach intersemiotycznych. MOaP [Internet]. 2023 Apr. 6 [cited 2023 Oct. 4];29(1(59):63-92. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/4952