1.
Warmuzińska-Rogóż J. Tłumaczki i ich przekłady – różnorodność ról w kontekście kanadyjskim: Przykład Lori Saint-Martin. MOaP [Internet]. 2023 Apr. 6 [cited 2024 Jul. 13];29(1/59):107-26. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/4954