1.
Dębska K. O możliwościach „nowej” historii przekładu na przykładzie kilku dziewiętnastowiecznych tłumaczeń. MOaP [Internet]. 2023 Dec. 20 [cited 2024 May 25];29(4/62):69-88. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/5522