1.
10 wykładów na 50-lecie – komunikat poświęcony wydarzeniu naukowemu z prezentacją streszczeń wykładów dziesięciorga prelegentów. MOaP [Internet]. 2023 Dec. 20 [cited 2024 May 23];29(4/62):165-70. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/5527