1.
Kubaszczyk J. Czy przekładoznawstwo to nauka oparta na solidnym fundamencie? Hipoteza podstawowych praw przekładoznawstwa. MOaP [Internet]. 2019 Jun. 15 [cited 2022 May 24];25(2 (44):9-36. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/856