1.
Lewicki R. Starzenie się przekładów: zmiany języka czy norm tłumaczeniowych?. MOaP [Internet]. 2019 Jun. 15 [cited 2022 May 23];25(2 (44):99-116. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/860