1.
Jeleń K. Jak (wy)tłumaczyć punkt widzenia kota? (o rosyjskich przekładach wiersza Wisławy Szymborskiej "Kot w pustym mieszkaniu"). MOaP [Internet]. 2019 Jun. 15 [cited 2022 May 25];25(2 (44):137-58. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/862