1.
Siwiec P. Wyzwania wersyfikacyjne w przekĊ‚adach poezji arabskiej na polski i polskiej na arabski. MOaP [Internet]. 2019 Jun. 15 [cited 2022 May 26];25(2 (44):159-82. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/863