1.
Biernacka A. (Nie)znaczące przesunięcia gramatyczno-stylistyczne w tłumaczeniu sądowym. MOaP [Internet]. 2019 Jun. 15 [cited 2022 May 25];25(2 (44):183-98. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/864