1.
Tomaszkiewicz T. Ewolucja kształcenia tłumaczy zawodowych w kontekście wyzwań współczesnego przekładoznawstwa i wymogów rynku pracy. MOaP [Internet]. 2019 Jun. 15 [cited 2022 May 26];25(2 (44):199-216. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/865