Drelicharz, G. (2019). Motywy memoratywne dokumentów Kazimierza Konradowica, księcia kujawsko-łęczyckiego. Poliarchia, 6(2(11), 5–25. https://doi.org/10.12797/Poliarchia.06.2018.11.01