Nowak, M. (2019). Nowy populizm penalny na przykładzie przestępstw przeciwko wiarygodności faktur. Poliarchia, 6(2(11), 27–59. https://doi.org/10.12797/Poliarchia.06.2018.11.02