Bierzyński, Z. (2019). Wpływ feministycznej krytyki języka na ustawodawstwo i język polityki w krajach niemieckojęzycznych. Poliarchia, 6(2(11), 61–76. https://doi.org/10.12797/Poliarchia.06.2018.11.03