Chruściel, M., & Kloc, K. (2021). Polska w Unii Europejskiej – proces akcesyjny i priorytety polskiej polityki w ramach UE. Poliarchia, 1(1), 89–108. https://doi.org/10.12797/Poliarchia.01.2013.01.08