Drelicharz, Gertruda. 2019. “Motywy Memoratywne dokumentów Kazimierza Konradowica, księcia Kujawsko-łęczyckiego”. Poliarchia 6 (2(11):5-25. https://doi.org/10.12797/Poliarchia.06.2018.11.01.