Nowak, Mateusz. 2019. “Nowy Populizm Penalny Na przykładzie przestępstw Przeciwko wiarygodności Faktur”. Poliarchia 6 (2(11):27-59. https://doi.org/10.12797/Poliarchia.06.2018.11.02.