Chruściel, Marcin, and Karol Kloc. 2021. “Polska W Unii Europejskiej – Proces Akcesyjny I Priorytety Polskiej Polityki W Ramach UE”. Poliarchia 1 (1):89-108. https://doi.org/10.12797/Poliarchia.01.2013.01.08.