Drelicharz, G. (2019) “Motywy memoratywne dokumentów Kazimierza Konradowica, księcia kujawsko-łęczyckiego”, Poliarchia, 6(2(11), pp. 5–25. doi: 10.12797/Poliarchia.06.2018.11.01.