Nowak, M. (2019) “Nowy populizm penalny na przykładzie przestępstw przeciwko wiarygodności faktur”, Poliarchia, 6(2(11), pp. 27–59. doi: 10.12797/Poliarchia.06.2018.11.02.