Bierzyński, Z. (2019) “Wpływ feministycznej krytyki języka na ustawodawstwo i język polityki w krajach niemieckojęzycznych”, Poliarchia, 6(2(11), pp. 61–76. doi: 10.12797/Poliarchia.06.2018.11.03.