Chruściel, M. and Kloc, K. (2021) “Polska w Unii Europejskiej – proces akcesyjny i priorytety polskiej polityki w ramach UE”, Poliarchia, 1(1), pp. 89–108. doi: 10.12797/Poliarchia.01.2013.01.08.