Nowak, Mateusz. “Nowy Populizm Penalny Na przykładzie przestępstw Przeciwko wiarygodności Faktur”. Poliarchia 6, no. 2(11) (December 31, 2019): 27–59. Accessed May 20, 2022. https://journals.akademicka.pl/poliarchia/article/view/1102.