1.
Nowak M. Nowy populizm penalny na przykładzie przestępstw przeciwko wiarygodności faktur. poliarchia [Internet]. 2019 Dec. 31 [cited 2022 May 20];6(2(11):27-59. Available from: https://journals.akademicka.pl/poliarchia/article/view/1102