1.
Chruściel M, Kloc K. Polska w Unii Europejskiej – proces akcesyjny i priorytety polskiej polityki w ramach UE. poliarchia [Internet]. 2021 Aug. 4 [cited 2024 Jun. 20];1(1):89-108. Available from: https://journals.akademicka.pl/poliarchia/article/view/3771