Węc, J. J. . (2020). Kryzys zadłużeniowy w strefie euro w latach 2010‑2018: Geneza, dynamika oraz instrumenty jego przezwyciężenia. Politeja, 17(3(66), 29–52. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.02