Chwiej, E., & Węc, J. J. (2018). Wspomnienie o Profesor Ewie Bojenko-Izdebskiej. Politeja, 15(2(53), 19–22. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.53.02