Kwiecień, R. (2018). Obserwatora i uczestnika spojrzenia na wojnę albo o obojętności i zaangażowaniu: Rozważania w świetle filozofii Kanta. Politeja, 15(2(53), 169–182. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.53.10