Łojek, S. (2017). Metanarracja dla Europy? Według Hanny Arendt. Politeja, 14(4(49), 173–188. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.11