Radwan, A., & Schäfer, H.-B. (2017). Advocatus populi i advocatus diaboli – o prawie, argumentach i strategiach stron negocjujących Brexit. Politeja, 14(4(49), 231–271. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.14