Węc, J. J. (2021). Niemcy wobec kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej w latach 2011-2016. Politeja, 14(4(49), 273–309. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.15