Gagatek, W. (2017). Jacek Czaputowicz, Kamil Ławniczak, Anna Wojciuk, Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, 196 s. Politeja, 14(4(49), 423–426. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.21