Węc, J. J. (2021). Dynamika reformy ustrojowej strefy euro w latach 2012‑2016. Politeja, 13(45), 171–205. https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.09