Lesińska, M. (2021). Polityczna rola diaspory na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej i obszaru postsowieckiego. Politeja, 13(2 (41), 77–98. https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.05